1. Onze tarieven :

Onze tarieven zijn per persoon en inclusief BTW en verzekering. Geen enkele tariefsverandering zal plaatsvinden gedurende de geldigheidsperiode van uw bon.

2. Algemene verkoopsvoorwaarden :

De reservaties kunnen enkel gebeuren na het kopen van een vluchtticket. De klant moet contact opgenomen hebben met vol-helicoptere.be

3. Vlucht bevestiging:

De reservaties moeten telefonisch, per mail of via fax gebeuren.

4. Annulatie :

Vol-helicoptere.be behoudt zich het recht om een vlucht te annuleren voor de volgende redenen

- Ongunstige weersomstandigheden.
- Om veiligheidsredenen.
- Als er niet een minimum aantal passagiers ingeschreven zijn.
- als er één van onze partners de vlucht annuleert.

Deze annulatie kan juist voor de vlucht plaatsvinden. Als dit zo is, is vol-helicoptere.be.nu niet verschuldigd voor de vervoerskosten en de eventuele logementskosten.

5. Indien de klant 48 uur voor de vlucht annuleert of als de klant niet aanwezig is op de geplande datum en op het geplande uur zal de vlucht niet vergoed of verplaatst worden.
Elke annulatie door slechte weersomstandigheden zal naar een andere datum verplaatst worden.

6. Reglement :

Op verzoek van vol-helicoptere.be.nu, moet de klant een identiteitskaart of een vluchtbewijs laten zien alvorens in de helikopter plaats te mogen nemen.
vol-helicoptere.be.nu of één van onze partners behouden zich het recht om personen of voorwerpen die de veiligheid van de vlucht kunnen in gevaar brengen niet toe te laten.Voor een helikoptervlucht met een helikopter R22 speelt het gewicht en de grootte van de passagier een belangrijke rol. De passagier mag maximum 95 kg wegen en 1,95 meter groot zijn.

7. Geschillen :

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper.

8. Verzekering :

De verzekeringskosten Burgerlijke Aansprakelijkheid, die elke passagier verzekeren volgens de wettelijke aansprakelijkheid in verband met de gebruikte luchtvaartuigen, is inbegrepen in onze tarieven. Al het materiële dat je meeneemt gedurende de vlucht is niet verzekert.

9. Onderaanneming :

Vol-helicoptere.be reserveert zich het recht om met onderaannemers te werken tegen dezelfde voorwaarden als vermeld.